Hacettepe Üniversitesi 50. Yıl Kitap Serisi


Hacettepe Üniversitesi, 50. Yıl kitap serisi 4’ü Türkçe, 11’i İngilizce olmak üzere 15 kitaptan oluşmaktadır. 2’si yabancı olmak üzere (İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri) 17 Editörün katkılarıyla hazırlanan bu kitap dizisi toplam 3202 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap serisine ülkemizin 38 farklı üniversitesinden ve 4 farklı kamu kuruluşundan bilim insanları katkıda bulunmuştur. Ülkemiz dışından da 29 bilim insanının bu seriye katkısı mevcuttur. Hacettepe Üniversitesi’nin dört farklı fakültesi (Fen, Mühendislik, Tıp ve Eczacılık) bu seriye katkıda bulunmuştur.