2. Elsevier Türkiye Geleceği Şekillendirmek ve Kütüphanelerin Rolü Çalıştayı

22-23 Şubat 2018 Antalya, Turkey


Sayın Adil Denizli, 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya'da yapılan 2. Elsevier Türkiye Geleceği Şekillendirmek ve Kütüphanelerin Rolü Çalıştayı'nda "Üniversiteler ve Bilim" konulu bir konferans vermiş ve aynı zamanda "Üniversite çıktılarında verimliliği yakalamak: kullanıcı gözüyle kütüphane hizmetleri, araştırma çıktıları ve sıralama başarıları" adlı panelde moderatörlük görevini üstlenmiştir.