"Bilim ve Geleceğin Üniversiteleri" semineri 13 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından düzenlenen ‘Bilim ve Geleceğin Üniversiteleri’ konu başlıklı seminer, 13 Aralık 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.


Seminerin konuşmacısı TÜBA Asli Üyesi Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülük etmiş olduğu modern üniversite kuruluşlarının, bilim ve araştırma çalışmalarını arttırmaya yönelik neler yapabileceği, ne gibi faaliyetler yürütülmesi gerektiği konusunda çeşitli bilgiler aktardı. Prof. Dr. Denizli, bilimin ancak yüksek bütçelerle ilerleyebileceğini ‘para olmazsa bilim de araştırma da olmaz’ sözleriyle ifade etti. İyi bir üniversite olabilmek için sadece bilgi vermek değil, öğrencilere yeni düşünme becerilerinin de kazandırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Adil Denizli, ancak bu şekilde gelişmiş bir ülke olabileceğimizi belirtti.

Etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin’in, Prof. Dr. Adil Denizli’ye teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.