"Başlangıcından Bugüne Entelektüel Birikimi ve Bilime Katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi" Kitabı


Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Güleda Doğan ve Dr. Zehra Taşkın tarafından hazırlanan “Başlangıcından Bugüne Entelektüel Birikimi ve Bilime Katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi” isimli kitapta Hacettepe Üniversitesi Tarihinde Yayın sayısı açısından en üretken ve en çok atıf alan yazarın Prof. Dr. Adil Denizli olduğu belirtilmiştir. Prof. Dr. Adil Denizli’yi atıf sayısı yönünden Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Seza Özen takip etmektedir. Tıp, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında en çok atıf alan bilim insanları sıralamasında ise Prof. Dr. Adil Denizli ikinci sıradadır.