Bioreg Bilim Yayınlandı...


Bilim insanının en önemli görevlerinden biri de bilimi popülerleştirmek ve geniş toplum kesimlerinin anlayacağı bir dille ifade etmektir. Biz de Bioreg araştırma grubu olarak uzun yıllardır değişik popüler bilim dergilerinde farklı güncel konularda yazılar yazarak ilkokul, ortaokul, lise, ve üniversite düzeyinde konferanslar vererek bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda BİOREG ailesi olarak son birkaç yıldır BİOREG BİLİM dergisini çıkarmak için önemli hazırlıklar yaptık. Bu kapsamlı hazırlıkların sonucunda BİOREG araştırma grubu üyelerinin katkılarıyla okuduğunuz bu dergi ortaya çıktı.

Yılda bir kez yayınlamayı planladığımız BİOREG BİLİM’in birinci sayısında evrenin olu-şumunun aydınlatılmasından evde kullandığımız kimyasal maddelere, kendini temizleyebilen ve kir tutmayan yeni nesil malzemelerden dünyamızdaki en önemli sorunlardan biri olan temiz su krizine kadar geniş bir yelpazede popüler bilim yazıları yer almaktadır. Dergimizde yer alan yazıları zevkle okuyacağınıza eminiz. Derginin kapak tasarımı, makalelerin dizilmesi, ve yayına hazırlanmasındaki büyük emekleri nedeniyle Hasan Şahin, Dr. Erkut Yılmaz ve Doç. Dr. Deniz Türkmen’e makaleleri büyük bir titizlikle hazırlayan bilim insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Dergimizin bütün BİOREG araştırma grubu üyelerine açık olduğunu ve popüler bilim yazıları beklediğimizi de harekese hatırlatmak istiyorum.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle.

Haziran 2015, Beytepe, Ankara
Adil Denizli
Editör