Hacettepe Üniversitesi’nin Türk ve Dünya Bilimine Katkısı (1967-2016)Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirel’in hazırladığı “Hacettepe Üniversitesi’nin Türk ve Dünya Bilimine Katkısı (1967-2016)” isimli kitap Hacettepe Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı. Hacettepe Üniversitesi’nin kurulduğu tarihten bu güne kadar geçen 50 yılı kapsayan bu ayrıntılı analizde Prof. Dr. Adil Denizli’nin “Polimer Bilimi”, “Kimya Mühendisliği”, “Biyokimya/Moleküler Biyoloji”, “Analitik Kimya”, “Biyoteknoloji ve Uygulamalı Biyoloji”, “Malzeme Bilimi-Biyomalzemeler”, “Biyokimyasal Araştırma Metotları”, “Biyofizik” ve “Nanobilim-Nanoteknoloji” olmak üzere dokuz kategoride en çok bilimsel üretim yapan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu görülmektedir. Dr. Denizli “Fizikokimya”, “Biyomedikal Mühendisliği”, “Uygulamalı Kimya”, “Malzeme Bilimi” kategorilerinde ikinci sıradadır. Dr. Denizli “Kimya-Çoklu Disiplinler”, “Çevre Bilimleri”, “Çevre Mühendisliği”, “Elektrokimya”, “Enstrümantasyon”, “İnşaat Mühendisliği” kategorilerinde ilk beş sırada yer almıştır. Grubumuz üyeleri Prof. Dr. Handan Yavuz, “Polimer Bilimi” kategorisinde yedinci, Prof. Dr. Sinan Akgöl “Biyoteknoloji ve Uygulamalı Biyoloji” ve “Malzeme Bilimi-Biyomalzemeler” kategorilerinde yedinci, “Biyokimya/Moleküler Biyoloji” kategorisinde onuncu, Doç. Dr. Nilay Bereli “Biyofizik” kategorisinde yedinci, “Malzeme Bilimi-Biyomalzemeler” kategorisinde sekizinci sıradadır. Doç. Dr. Lokman Uzun “Biyofizik” kategorisinde beşinci, “Malzeme Bilimi-Biyomalzemeler” kategorisinde altıncı, “Nanobilim-Nanoteknoloji” kategorisinde sekizinci, “Biyokimyasal Araştırma Metotları” ve “Kimyasal Fizik kategorilerinde onuncu sıradadır. Bu araştırma WoS Kategorisinde 126 Bilim Dalı için yapılmıştır. Ayrıca Inter-Islamic Network on Nanotechnology kuruluşunun yaptığı Nanoteknoloji Alanındaki İlk Otuz Türk Araştırmacı listesi yayınlanmıştır. Bu listede Hacettepe Üniversitesi’nden sadece Prof. Dr. Adil Denizli yer almıştır.