Protein Kromatografisi Yaz Okulu 12-14 Haziran 2017

Adnan Menderes Üniversitesi, Kimya Bölümü, Aydın


Yaşam temelde polimeriktir. Çünkü canlı hücrenin en önemli bileşenlerinin tamamı (proteinler, karbohidratlar ve nükleik asitler) polimerdir. Doğa polimerleri karmaşık bir makinenin hem inşası hem de canlılığı için yapı taşı olarak kullanmaktadır. Polimerik yapılar kromatografik destek malzemeleri, moleküllerin ve hücrelerin immobilizasyonu için taşıyıcı destek sistemleri, elektroforez matrisleri ve katı kültür ortamları gibi biyoteknolojinin birçok farklı alanında uygulamaya sahiptirler. Bu yaygın uygulama alanlarına rağmen, polimerik jellerin kullanılması bazı problemleri de beraberinde getirmekte ve sürekli yeni malzemelere gereksinim doğurmaktadır. Bu gereklilikler biyolojik uygulamalar için yeni malzemelerin geliştirilmesine ve ticarileşmesine yol açmaktadır. Bu yoğunlaştırılmış yaz okulunda, protein kromatografisi alanındaki son gelişmeler bazı temel bilgilerle birlikte aktarılmaya çalışılacaktır.