TÜBA Bilim Eğitimi Programı ile 11 farklı ilden 180 öğretmen uygulamalı eğitim aldı


TÜBA, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı protokol çerçevesinde ve TÜBA Bilim Eğitimi Programı kapsamında; temel bilimler öğretmenlerine yönelik “V. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”, 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

11 farklı ilden 180 öğretmen uygulamalı eğitim aldı

Nisan 2015’te Gazi Üniversitesi’nde ilki, Eylül 2015’te ise Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde ikincisi, Şubat 2016’da Akdeniz Üniversitesi’nde üçüncüsü düzenlenen Kurs’un dördüncüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ve 11 farklı ilden MEB tarafından seçilen 180 öğretmenin katılacağı Kurs, 5 gün sürdü.

Eğitim programında; TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu Üyeleri, TÜBA Üyeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı (GEBİP) ödül sahiplerinin de yer aldığı alanında uzman 50 akademisyen tarafından temel bilimler alanında uygulamalı eğitim verildi.

“Fizik Öğretim Programı ve Bilim Eğitimi İlişkisi, Yenilenen Ortaöğretim Fizik Öğretim Programının Getirdiği Yenilikler, Biyolojide Doğru Bilinen Yanlışlar, Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Uygulamaları, Tarih Derslerini “Büyük Soru” ile İşlemek, Matematikte Problem Çözme Stratejileri, Bilim Soru Sormakla Başlar ve Kimya Öğretim Programı ve Yeni Uygulamalar” gibi başlıklar altında gerçekleştirilecek olan bu yoğun program öğretmenlerin öğretme sürecinde, öğrenciyle fizik, kimya, matematik, biyoloji, fen bilgisi ve tarih alanlarında çok daha etkin bir iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Program, TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu tarafından yürütülüyor

TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Adil Denizli, TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Taşar, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı İlkay Aydın’dan oluşan TÜBA Bilim Eğitimi Programı Çalışma Grubu tarafından yürütülen ve 3 Şubat günü sona eren Kurs’ta; fizik, kimya, biyoloji, matematik, fen bilgisi ve tarih alanlarından seçilen öğretmen gruplarına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.