TÜBA Üyeleri Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde


ABD ve Hollanda'lı bilim insanlarından oluşan ekibin, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinde çok sayıda TÜBA Üyesi de yer aldı.

Listeye Türkiye'den 196 isim girdi. TÜBA Üyeleri;
Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof. Dr. Özer Bekaroǧlu, Prof. Dr. Zülfiqar A. Bhutta, Prof. Dr. Erhan Bişkin, Prof. Dr. Salim Çıracı, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Mehmet Doğan, Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Fahrettin Kelestemur, Prof. Dr. Özgür Kişi, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Ali Mostafazadeh, Prof. Dr. İlkay Erdogan Orhan, Prof. Dr. Aral Okay, Prof. Dr. Oğuz Okay, Prof. Dr. Ziya Öniş, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof. Dr. Ekmel Özbay, Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Niyazi Serdar Sariçiftçi, Prof. Dr. Üner Tan, Prof. Dr. A. Murat Tekalp, Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Omar M.Yaghi ve Prof. Dr. Jackie Y.Ying listede yer aldı.

Diğer yandan Uluslararası TÜBA Akdemi Ödülü sahipleri Prof. Dr. Cenk Ayata, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Adrian Bejan, Prof. Dr. Fatih M. Uçkun da en etkili bilim insanları arasında gösterildi. Ana bilim dallarına göre Türkiye'den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya dalından girerken, klinik tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik de 28'er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı. Diğerleri şöyle sıralandı; Fizik ve Astronomi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşletme 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler 1, Sosyal Bilimler 1.