Üniversite ve Nobel


Topluluk, bütünlük ve beraberlik gibi anlamlarda kullanılan üniversite kelimesinin kökeni Latince "universus" kelimesinden gelmektedir. Asslında bu ifade ilk çağlardan beri yükseköğretim kurumlarını işaret etmektedir. Platon M.Ö. 387 yılında ilk üniversite olarak kabul edilen felsefe okulu "Akademia"yı kurmuştur. Katedral ve manastırlar ile medreseler de geçmiş dönemde bir ölçüde yükseköğretim görevlerini yerine getirmişlerdir.