Üniversitelerin Bilim Toplumundaki Yeri Tartışıldı

"Bilimi teknolojiye dönüştürmeliyiz"


Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, " Üniversiteler olarak sadece bilim yapmamalı yaptığımız bilimi teknolojiye döndürmek zorundayız. Sanayicinin sorunlanna çözüm bulmak zorundayız. Eğer Türkiye'yi ekonomik anlamda dünyada bir yere getirmek istiyorsak bunları üniversiteler olarak başarmak zorundayız. Sizle bizim geleceğimizsiniz" dedi.


Akademik yılı açılış etkinlikleri kapsaminda düzenlenen "Bilim-Teknoloji ve Toplumsal Yenileşim" adlı panelin moderatörlüğünü EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz yaptı. Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, toplumun bilim toplumu haline geldiğini söyleyerek, "Üniversiteler olarak bilim yapmakla kalmamalı bilimi teknolojiye de dönüştürmeliyiz"dedi. Panelin başlangıcında konuşan Prof. Dr. Yılmaz, gençlerin diplomalannın içeriklerinin kişisel gelişimle donanmış olmasi gerektiğin! ifade ederek "Dolayısıyla biz üniversiteler olarak bu içeriklerin nasıl donanımlı hale geleceğin! sorguluyoruz.

Bilgi toplumu üniversitelerin üzerine hem bilgiyi üretmeyi hem bilgiyi teknolojiye döndürmeyi hem de toplumun sorunlanna rehber olarak bunlar için çıkış noktasi üretmeyi yüklüyor. Biz üniversitelerin öğreticileri olarak aslinda sizlerle öğrenmeye devam ediyoruz. Ve bir öğrenim ortaklığı olarak uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Açılış etkinlikleri düzenleyerek bu amacımızı gerçekleştirme yolunda paneller düzenliyoruz. Böylece karşılıklı etkileşim sayesinde konuşarak sorular sorarak bu gelişimi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sanayi tarafindan bakıldığında aynı dili konuşabiliyor olmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, "Zaman zaman sanayiciler teknolojiyi kendileri getirdikleri için üniversiteye göre daha farklı ve daha iyi ortamlarda oldular. Ama onlarda artık bu teknolojilerin araştırma geliştirme dediğimiz kendi içlerinde yenileşmeye olan ihtiyaçları doğdu, işte o zaman bu oyunun aktörlerinin yani sanayinin ve üniversitenin her zamankinden daha iç içe olmaya ihtiyaçları var.

Üniversiteler olarak sadece bilim yapmamalı yaptığımız bilimi teknolojiye döndürmek zorundayız. Sanayicinin sorunlanna çözüm bulmak zorundayız. Eğer Türkiye'yi ekonomik anlamda dünyada bir yere getirmek istiyorsak bunları üniversiteler olarak başarmak zorundayız. Sizle bizim geleceğimizsiniz" dedi.

AMACIMIZ ÖĞRENCİLERE LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK RUHUNU KAZANDIRMAK

TOBB Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ercan "Üniversite Eğitiminde Sanayi Katkisi" konulu konuşmasında TOBB Üniversitesinde uygulanmakta olan ve sanayiyle üniversite eğitiminin iç içe yürütüldüğü eğitim sisteminden bahsetti. Prof. Dr. Ercan, "Bu Türkiye'de bir ilk. Fakat dünyada 1920'lerin basından itibaren Amerika'dan başlayarak bütün dünyada uygulanmaya başlanmış bir yöntem. 45 ülkeden 1500'ün üzerinde üniversite tarafindan kullanılan bir model. Bu modeli Türkiye şartlanna uyarlanmak zorundaydık. Ortak eğitim sisteminin amacı öğrencilere teorik bilgiyi ve uygulama becerisini dengeli bir biçimde kazandırmak. Böylece birini diğerine feda etmemiş oluyoruz. Ve amaçlanmızdan birisi öğrendlere liderlik ve girişimcilik ruhunu aşılamak. Bu modelde bütün bölüm öğrendlerine sosyal ve yönetsel dallarda da zorunlu olarak uygulanan bir programdır. 2. Sınıftan itibaren öğrenci bir yarıyılım firmalarda ücret karşılığı çalışarak geçiriyor. Sigortalı ve en az asgari ücret karşılığı çalışan öğrencilerimiz uygulama esnasinda ders almasi söz konuşu olmuyor. Böylece yapılan işe konsantrasyon sağlanmış oluyor" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adil Denizli "Bilimsel Araştırmalarda Temel\Uygulamalı Bilim Dengesi" konusunda bilgi verdi. Tablolar üzerinden Türkiye'nin bilimsel araştırmalarda dünyadaki rolünden bahseden Prof. Dr. Denizli, "Temel bilimlerde hazırlanan makaleler bakimindan günümüzde Türkiye'nin geldiği nokta oldukça iyi. Fakat dünya çerçevesiyle bakarsak kesinlikle yeterli değil. Hala çok gerideyiz. Bu yüzden ciddi anlamda çalışmaların artmasi gerekmektedir. Yatırımlar devam etmelidir" dedi.

YENİLEŞİM BİR TESADÜF DEĞİLDİR

Okan üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Alankuş "Sanayide Yenileşim için Üniversiteler" konulu konuşmasını örneklerle zenginleştirerek sundu. Teknolojiyle birlikte iş modellerde yenileşimlerin meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Alankuş, "Yenileşimin oldukça farklı çeşitleri var. Fakat yenileşim öyle birden bire aklımıza gelen fikrin uygulanmasi değildir. Yani bir şirket gerçekten yenileşim yapmak istiyorsa bunu belli bir sistematik içerisinde yapıyor olmasi gerekiyor. Bir yenileşim stratejisi oluşturması lazım. Bir kültür oluşturmanın yanı sıra lider eşliğinde kültürün yayılması ve kültüre yönelik olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Yaratıcılık yönetimlerimiz ve Pazar analizleri yenileşimci yöntemlerle paralel olmasi yenileşimin gerçekleşmesi için oldukça gereklidir. Tüm bunların yanı sıra yenileşim için gereken fikir çok önemli olmakla birlikte fikir mülkiyetinin tüm hakları sanayide bulunmalıdır. Yayın halinde tüm katkıda bulunanlar belirtilmelidir. Fikri mülkiyetin satışı halinde, satış hasılatının üçte biri üniversite, üçte biri araştırmalara verilmelidir. Fikri mülkiyet beş yıl içinde kullanılmaz ise, üniversite veya araştırmacılar satabilir" diyerek sanayide yenileşimi üniversitelerin haklarıyla birlikte anlattı.

Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi(ÜSAM) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Hamit Serbest "Toplumsal Yenileşimde Üniversitelerin Rolü" isimli konuşmasında toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini tamamlaması için gereken yenileşimi sağlayacak çalışmaların yapilmasi gerektiğin! ifade etti.

Prof. Dr. Serbest, "Üniversitelerin rolü burada çok önemlidir. Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla iş birliği yapmak üniversitelerimizin yapmasi gerekenler arasındadır. Üniversitelerin topluma karşı anlamlı olmaya devam etmesi gerekmektedir. Kamu hizmetleri bakimindan saydam olmaları bu yüzden mühim bir mevzudur. Fakat yükseköğretim kurumlarinin kamu hizmeti üretmek gibi net stratejik hedefleri henüz yoktur" diyerek toplum ve üniversitelerin, sanayi ve araştırma kuruluşlannın bir araya getirecek uygun ortamların oluşmaya devam etmesini umduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.

Panel sonunda EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz konuşmacılara plaketlerin! takdim etti.(ÇE/YC/AS/OK)