Yeni Nesil Polimerik Sistemler Yaz Okulu


Yaşam özünde polimeriktir: Canlı hücrenin en önemli bileşenlerinin hepsi (proteinler, karbonhidratlar ve nükleik asitler) polimerdir. Doğa polimerleri karmaşık bir makinenin hem inşası, hem de canlılığı için yapıtaşı olarak kullanır. Günümüzde polimerik jeller biyoteknolojinin birçok farklı alanında uygulama buluyor. Bu çok geniş uygulama alanlarına karşın, polimerik jellerin kullanılması bazı sorunları da beraberinde getirmiyor değil. Dolayısıyla bu konuda sürekli yeni malzemelere gereksinim var. Bu gereklilikler de biyolohik uygulamalar için yeni malzemelerin geliştirilmesine ve ticarileşmesine yol açmakta.

Bu önemli konuda çalışanlara destek vermek, ilgilenenleri bilgilendirmek ve son gelişmelerden haberdar etmek amacıyla, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümleri, birlikte "Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler" konulu bir yaz okulunu 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

Bu kursta "Protein Kromatografisi Genel Prensipler", "Yeni Nesil Polimerik Sistemler", "Protein Kromatografisi ve Proteomikler" (Dr. Adil Denizli), "Moleküler Baskılanmış Polimerler" (Dr. Rıdvan Say), "Akıllı Polimlerler", "Lektin Afinite Kromatografisi" (Dr. Handan Yavuz), "Manyetik Polimerler" (Dr. Sinan Akgöl), "Afinite Ekstraksiyonu ve Çöktürme", "İmmobilize Metal Afinite Kromatografisi" (Dr. Mehmet Odabaşı), "Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi" (Dr. Serap Şenel), "Jel Filtrasyon Kromatografisi ve İyon Değişim Kromatografisi Yöntemleriyle Proteinlerin Saflaştırılması" (Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu ve "2'5' ADP Sepharose 4B Afinite Kromatografisi" (Dr. Mehmet Çiftçi) başlıklı konular anlatıldı. Ayrıca Dr. İlhami Gülçin ve Dr. Şükrü Beydemir gözetiminde "Afinite Kromatografisinin Deneysel Uygulamaları" ile ilgili laboratuvar çalışması gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Adil Denizli ve Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu başkanlığında düzenlenen bu önemli etkinliğe ilgiyse, 18 üniversiteden lisansüstü düzeyinde 81 katılımla büyük oldu.

Lokman Uzun

HÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araş. Gör.